Świdnica 2014-07-09

 

Regulamin korzystania z serwisu Med-X on-line do odbierania wyników

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i Administratorem Serwisu wyniki on-line jest firma „Rentgen Ogólny Andrzej Hanuszewicz" z siedzibą w Świdnicy ul. Wałbrzyska 8/4a, zwaną dalej Właścicielem Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady i stanowi podstawę funkcjonowania Serwisu wyniki on- line zwanego dalej Serwisem.
 3. Osoba dokonująca rejestracji oraz aktywacji konta w Serwisie - zwana dalej Użytkownikiem - obowiązkowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem podczas rejestracji bądź podczas pierwszego logowania do Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
 4. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach niezbędnych do świadczenia usług  z zakresu diagnostyki obrazowej.
 5. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych.

II. Serwis wyniki on-line.

 1. Serwis udostępnia wyniki badań medycznych Użytkownika wykonanych przez „Rentgen Ogólny Andrzej Hanuszewicz"
 2. Serwis przeznaczony jest dla:
 1. Klientów prywatnych, którzy wykonali badania obrazowe w Pracowni „Rentgen Ogólny Andrzej Hanuszewicz" 
 2. Kontrahentów mających podpisaną umowę z Pracownią „Rentgen Ogólny Andrzej Hanuszewicz" 

III. Użytkowanie serwisu.

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie podzielona jest na 3 etapy:
 1. Przez wypełnienie formularza w Pracowni w celu jednoznacznej identyfikacji klienta przez personel Pracowni, Użytkownik otrzymuje kod identyfikacyjny PIN. Na formularzu należy podać imię, nazwisko adres email,  nr PESEL i podpisać własnoręcznie.
 2. Założenie konta na stronie portalu www.med-x.pl.
 3. Podanie danych identyfikacyjnych nr PESEL, e-mail, PIN w celu aktywacji i identyfikacji konta.
 1. Użytkownik wypełniając formularz, jednoznacznie wyraża zgodę na odbiór wyników on-line.
 2. Podpisując formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność danych osobowych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiany Hasła Użytkownik może dokonać po zalogowaniu do Serwisu w zakładce „Mój profil"
 4. Jeśli Użytkownik zapomni hasła, może wygenerować nowe  poprzez przycisk „przypomnij hasło" , które zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.

IV. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

 1. Właściciel Serwisu administruje Serwisem internetowym „med-x on-line".
 2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Serwisu działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub udoskonalenia.
 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;
 2. szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
 3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, a w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu, związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;
 4. nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, systemów   informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela Systemu.

V. Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa

 1. Właściciel Serwisu używa aktualnych technologii do zabezpieczenia danych poufnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

VI. Użytkownik

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w Serwisie.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Hasło wybrane przez Użytkownika nie powinno być Hasłem tożsamym z Hasłem stosowanym w skrzynce e-mail Użytkownika oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. forum internetowe, blog itp.).
 3. Użytkownik ma prawo wnieść wniosek do Administratora Serwisu o usunięcie jego konta z danymi osobowymi. Administrator nie może odmówić usunięcia danych osobowych z serwisu.

VII. Zmiany Regulaminu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem www.med-x.pl.
 2. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie.
 3. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.med-x.pl.

                

                         Właściciel Serwisu

                             Med-X