Przywracanie hasła

Podaj nazwę użytkownika

Aby zresetować hasło podaj login (nr PESEL) na jaki było rejestrowane konto. Na podany podczas pierwszego logowania adres email wyślemy nowe hasło. Gdybyś miał problem z odzyskaniem hasła, skontaktuj się z nami:
email: medx@medx.pl
tel.: 74 851 27 87

Twój loginZaloguj się do serwisu Zaloguj